2391051342 ΚΟΥΦΑΛΙΑ, Θεσσαλονίκη botzoris.n@gmail.com
ISOBETON | ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παραγωγή Θερμομονωτικών Κονιαμάτων - Μονώσεις - Στεγανοποιήσεις - Θερμομονώσεις

 

Η εταιρεία ISOBETON διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς της μόνωσης και στεγάνωσης, πραγματοποιεί εξατομικευμένες ενέργειες μόνωσης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χώρου και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Πραγματοποιείται μελέτη από εξειδικευμένα άτομα της εταιρείας μας και αποφασίζεται από κοινού με τον πελάτη ο τρόπος και το είδος της δράσης. 
 

Οι κύριοι τομείς ενασχόλησης της εταιρείας μας είναι:
// Η παραγωγή θερμομονωτικών κονιαμάτων
// Οι μονώσεις και στεγανοποιήσεις ταρατσών και υπογείων
// Η εξειδίκευση σε τεχνικές με αφρομπετόν, φελιζομπετόν και άλλα υλικά μόνωσης

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να πραγματοποιήσουμε δωρεάν επίσκεψη μελέτης στο χώρο σας ή επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας για περισσότερες πληροφορίες.