2391051342 ΚΟΥΦΑΛΙΑ, Θεσσαλονίκη botzoris.n@gmail.com